Användare

VISUM och VISSIM har en stabil och ökande kundkrets i Sverige, inte minst bland tidigare användare av VIPS.

 

Kollektivtrafik Huvudmän

Länstrafiken Mälardalen

Länstrafiken Mälardalen

SL

Storstockholms Lokaltrafik

Västtrafik

Västtrafik AB

 

Kommuner

Göteborgs Trafikkontor

Göteborgs Stad Trafikkontoret

Huddinge

Huddinge Kommun

Järfälla

Järfälla Kommun

Linköping

Linköpings Kommun

Norrköping

Norrköpings Kommun

Trafikkontoret Stockholm

Stockholms Stad Trafikkontoret

UL

Kollektivtrafikförvaltningen UL

Landstinget i Uppsala Län

UL

Uppsala

Uppsala Kommun

 

 

Konsulter

CONTRANS

Contrans AB

COWI

Cowi AB

Gotevia

Gotevia AB

M4Traffic

M4Traffic AB

Norconsult

Norconsult AB

Ramböll

Ramböll Sverige AB

SWECO

Sweco AB

Trivector

Trivector AB

Tyréns

Tyréns AB

Vectura

Vectura Consulting AB

WSP

WSP Sverige

ÅF

ÅF AB

 

 

Statliga verk

Banverket

Banverket (ingår idag i Trafikverket)

SIKA

SIKA – Statens institut för kommunikationsanalys

Trafikverket

Trafikverket (f.d. Banverket & Vägverket)

Vägverket

Vägverket (ingår idag i Trafikverket)

 

 

Universitet/Högskolor

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

LTH

Lunds Tekniska Högskola

TFK

Institutet för transportsforskning