Utbildning

Vi ser ett växande behov av utbildning inom PTV Vision bland våra kunder. Tillsammans med PTV erbjuder vi kurser inom de olika programmen – på en nivå som passar just dig och dina medarbetare.

PTV anordnar regelbundna kurser i Karlsruhe, inom VISUM, VISSIM, VISTRO och VISWALK. Se nedanstående länk för en översikt av kommande kurstillfällen och dess innehåll: http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/training-support/training/

Vi erbjuder även utbildning på ”hemmaplan”, på just din arbetsplats eller på önskad plats i din närhet. Kontakta oss för mer information.

Vi har även som målsättning att anordna ett gemensamt utbildningstillfälle i Sverige varje år. Nästa utbildning är planerad till hösten 2014 i Göteborg.

 

 

Kommentera