Program för användarmötet

Programmet för användarmötet i Göteborg den 10-11 maj är nu färdigställt:

Program 2017

Nytt för i år är att vi kommer att dela ut ett fint pris till mötets bästa presentation (framröstad av deltagarna)!