Produkter

De mest kända och grundläggande komponenterna i PTV Vision är VISUM och VISSIM. Nedan ges en kort beskrivning av dessa. För mer teknisk information, besök gärna PTV:s egna hemsida.

VISUM är ett avancerat och komplett system för att uppskatta och beräkna trafikflöden och för att planera en komplett trafikapparat baserat på ett vägnät. I tidigare versioner av PTV Vision fanns prognosmetodiken VISEM som separat modul, men den ingår numera i VISUM.

Mycket möda har lagts ner på att göra VISUM till ett användarvänligt system gjort för trafikplanerare snarare än för datorexperter. Trots att systemet är komplext och ger möjlighet till ytterst avancerade analyser, är det därför relativt enkelt att komma igång.

VISUM utmärker sig bland liknande typer av system genom att ha en mycket speciell komponent för kollektivtrafik. TIll grund för denna ligger dels PTV:s egen utveckling i Tyskland och dels också integrationen av det svenska systemet VIPS. VIPS var under flera decennier ett ledande system för kollektivtrafik och användes bl.a. av SL i Stockholm. Efter köpet av VIPS har PTV integrerat systemet i VISUM och på så sätt skapat världens förmodligen bästa hjälpmedel för kollektivtrafikplanering.

 

 

VISSIM är ett modernt och högeffektivt system för simulering av trafik på mikronivå. Denna metod har på senare tid fått kraftigt ökat användningsområde.

Med denna metodik kan planeraren studera hur trafikflödena i exempelvis en planerad korsning eller en ny väglänk kommer att uppföra sig. Var uppstår köer och stockningar och under vilka tider på dygnet? Hur kommer ett tänkt reserverat fält för kollektivtrafik att påverka övrig trafik? Genom sin visuella karaktär har systemet visat sig mycket lämpligt i kommunikationen mellan t.ex. trafikexperter och politiska beslutsfattare.

Ett nytt och intressant användningsområde är det banbrytande arbete som utförts av PTV för att utveckla mikrosimuleringssystem inte bara för bilar och bussar, utan också för cyklister och fotgängare. Den ledande mjukvaran för fotgängarsimulering heter VISWALK. Denna mjukvara låter dig simulera ett obegränsat antal fotgängare med realistiska rörelsemönster, i valfri miljö.

Exempel på kombinerade kollektivtrafik och biltrafik-simulering finns nedan (klicka på bilderna för att öppna):

…. …………… 

….Högtrafikerad korsning (AVI)  …..Fotgängare vid signalkorsning(AVI)

För fler exempel, ta en titt på PTV:s kanal på YouTube: www.youtube.com/ptvvision

Det senaste tillskottet till PTV Vision stavas VISTRO och är en allt-i-ett lösning för trafikanalys, tillika ett effektivt och användarvänligt verktyg till en låg kostnad. VISTRO fungerar utmärkt att använda enskilt, eller som komplement till VISUM/VISSIM. Mer information om VISTRO finner du i följande PDF-fil: PTV_Vistro